WebZdarma.cz
 

   

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE


ZV OSŽ Depo kolejových vozidel Č. Třebová zajistil vstupenky na jeden z nejúspěšnějších festivalů

11. JAMROCK

JamRock 2018 proběhne 7. - 9. června 2018 v Žamberku

Cena permanentky na tři dny po dotaci 250 Kč. Každý aktivní člen má nárok na 2 vstupenky s dotací za cenu 250,- Kč + další neomezený počet vstupenek za předprodejní cenu 450,- Kč.

Vstupenky se prodávají za tuto cenu pouze do 15.prosince 2017 v kanceláři ZO OSŽ


ZO OSŽ DKV Česká Třebová zajistí pro děti aktivních členů a nejen pro ně,
 ale i pro rodiče, vstupenky na představení divadla Drak H. Králové

Zlatovláska

Zlatovláska režiséra Josefa Krofty tématicky navazuje na úspěšnou inscenaci „Jak si hrají tatínkové.“ Tentokrát zastihneme skupinu mužů jako mistry kuchařského umění v kuchyni restaurace. Jeden z kuchtíků se začte do pohádky o Zlatovlásce a připálí cibulku. Dál se známý příběh odehrává jak se patří
 a se vším všudy. Kouzelného hada umožňující králi rozumět řeči zvířat, ochutná i jeho sluha Jiřík. Aby si zachránil život, vypraví se hledat zlatovlasou pannu mezi hrnce, mixery, vařečky, pekáče, mlýnky na maso. A jaká je Zlatovláska ? Prostě k nakousnutí ! Aktérům nechybí ani humor, ani kuchařská zručnost. A tak se během hledání zlatovlasé krasavice vaří a smaží ostošest. Inscenace bude určena nejen dětem, ale i dospělým. Slibujeme vám typické i netypické divadelní vůně i zážitky.

25.3.2018

Malá scéna Č.Třebová začátek v 15:00 hodin
Cena vstupenky po příspěvku 30,- Kč
Závazné přihlášky se přijímají do 22.2.2018 v kanceláři OSŽ v úředních hodinách tel. 25415

Pro malé děti je nutný doprovod dospělé osoby.


Permanentky na bowling

Národní dům Č.Třebová poukázka v hodnotě 180,- Kč, spoluúčast aktivní člen 80,- Kč

Sportcentrum Radava Ústí n.Orlicí poukázka v hodnotě 270,- Kč
( lze využít i na tenis) spoluúčast aktivní člen 170,- Kč
Na poukázky má nárok každý aktivní člen 1 x za 6 měsíců, vždy pouze do jednoho zařízení. Poukázky se vydávají v kanceláři ZV


Informace k poskytování zahraničních jízdních výhod

Informujeme všechny držitele zahraničních jízdních výhod, že představenstvo českých drah, a.s.,
dne 7.5.2013, rozhodl o vstupu Českých drah, a.s., ve sdružení FIP od 1.ledna 2014 do členské
kategorie "A".

Vstup do členské kategorie "A" znamená, že bude zachován volitelný minimální základ, který pro
držitele zahraničních jízdních výhod znamená:

- jedna volná jízdenka
    * pro zaměstnance
    * během 45 měsíců po odchodu do důchodu pro důchodce,pokud tito mohli
využívat volné jízdenky během aktivní služby
- jízdní průkazy se slevou 50%
    * pro všechny držitele zahraničních jízdních výhod

Tento rozsah představuje dolní hranici pro výměnu zahraničních jízdních výhod.České dráhy mají nad
rámec minimálního základu uzavřeny s většinou členů FIP dvoustranné dohody, které tento rozsah
překračují (tzn. umožňují poskytování jízdenek FIP ve větším rozsahu či jejich poskytování pro
rodinné příslušníky zaměstnanců, důchodce a jejich rodinné příslušníky). Bude tedy platit současný
stav = minimální základ a rozsah výměny jízdenek FIP vyplývající z jednotlivých dvoustranných
dohod minimálně do doby, než některá ze smluvních stran dohodu vypoví.


Nově od 1.1.2013 - příspěvek zaměstnavatele na penzijní spoření a životního pojištění


OSŽ požadovalo pro zaměstnance na železnici možnost dřívějšího odchodu do důchodu bez následného snížení řádné penze. Na základě dlouhodobého a cíleného úsilí OSŽ se podařilo tento záměr prosadit, což vyústilo v přijetí změny zákona o doplňkovém penzijním spoření.

V rámci důchodové reformy se od 1.1.2013 ve III. pilíři důchodového systému zavádí tzv. předdůchody jako nový způsob čerpání peněz v období před dosažením důchodového věku. Nepůjde o žádnou státní dávku, ale o formu výplaty peněz ze soukromého penzijního spoření, které si klient zakládá dobrovolně.

Zaměstnavatelé (České dráhy, a.s., ČD Cargo, a.s. a SŽDC, s.o.) nově umožní svým zaměstnancům převést příspěvek zaměstnavatele ze životního pojištění na penzijní spoření. Pokud má zaměstnanec nárok na příspěvek zaměstnavatele na penzijní spoření a životní pojištění, může požádat od 1.1.2013 o sloučení těchto příspěvků ve prospěch penzijního spoření.

Po dohodě s odborovými organizacemi byla zapracována nová ustanovení do interních předpisů uvedených zaměstnavatelů. S postupným prodlužováním věku odchodu do starobního důchodu se tímto způsobem vytvoří dobré podmínky pro možné čerpání těchto prostředků na předdůchody.

Bližší informace k této problematice budou zveřejňovány v následujícím období na webových stránkách OSŽ a v týdeníku OSŽ Obzor, nebo se můžete se svými dotazy obracet přímo na ekonomicko-sociální oddělení OSŽ - ústředí.

Vladislav Vokoun

předseda Podnikového výboru OSŽ ČD, a.s.


OSŽ DKV Česká Třebová má novou emailovou adresu – oszzvdkvcst@osz.org . původní na paní Nečasovou je spojení přímo do Prahy na tajemnici PV OSŽ při ČD .
Prosím používejte novou adresu. S pozdravem Zdenek Jindra


Úřední hodiny v místnosti ZV OSŽ DKV Č.Třebová
ZV OSŽ PJ DKV Č.Třebová rozhodl na svém zasedání 25.6.2010 o úředních hodinách v místnosti ZV OSŽ. Důvodem je změna uvolnění předsedy ZO pouze na poloviční úvazek. Úřední hodiny jsou stanoveny takto : 

PONDĚLÍ 5.45 – 13.30 hod . 
přestávka 11.30 – 12.00 hod . 

ČTVRTEK 5.45 – 13.30 hod . 
přestávka 11.30 – 12.00 hod .


 
 
Zásady hospodaření OSŽ DKV PJ Česká Třebová
Závodní výbor
Zápisy ze schůzí ZV
Fotogalerie

PKS 2015

Stanovy OSŽ
Podmínky rekreace v
rekreačním zařízení
MEDLOV - Tři studně

od října 2011

Rekreační poukaz 2015

Kniha návštěv, připomínek a námětů

Poslední aktualizace:

8.2.2018