WebZdarma.cz
 

   

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE


ZV OSŽ Depo kolejových vozidel Česká Třebová zajistí vstupenky na komedii

TITANIK

Divadlo KALICH  Praha
Neděle  30.09. 2018 v 13.30 hod
účinkují:  
 FILIP BLAŽEK a MIROSLAV VLADYKA
Představení je skvělou příležitostí pro sehranou dvojici komiků, kteří spolu dokážou vytvářet překvapivé situace a pointy a nebojí se tu a tam oslovit také publikum. Vtipná parodie pro dva komiky v mnoha úlohách. Naprosto výjimečné příležitosti pro výjimečné herce nabízí s velkým nadhledem podaná rekonstrukce potopení nejslavnější lodi světa. Na českou divadelní scénu se dostává poprvé. V této komedii dvojice herců – jakési duo spekulantů začíná přemýšlet nad osudem Titaniku a rozebírat jeho příběh.
Cena vstupenky po dotaci 300 Kč
 
Objednávky vstupenek osobně, telefonicky, emailem  do 20.6.2018
 
Vstupenky budou k odběru a zakoupení na ZV červen   – srpen  2018


ZV OSŽ Depo kolejových vozidel Č. Třebová zajistil vstupenky na jeden z nejúspěšnějších festivalů

11. JAMROCK

JamRock 2018 proběhne 7. - 9. června 2018 v Žamberku

Cena permanentky na tři dny po dotaci 250 Kč. Každý aktivní člen má nárok na 2 vstupenky s dotací za cenu 250,- Kč + další neomezený počet vstupenek za předprodejní cenu 450,- Kč.

Vstupenky se prodávají za tuto cenu pouze do 15.prosince 2017 v kanceláři ZO OSŽ


ZV OSŽ Depo kolejových vozidel Česká Třebová zajistí vstupenky na
JAZZ ROCKFEST 2018
Česká Třebová 21.července od 16.hodin
fotbalový stadion Pod Jelenicí
Cena vstupenky po příspěvku - 180,- Kč
 Objednávky vstupenek osobně, telefonicky , emailem  do 22.6.2018
v kanceláři ZV OSŽ


Permanentky na bowling

Národní dům Č.Třebová poukázka v hodnotě 180,- Kč, spoluúčast aktivní člen 80,- Kč

Sportcentrum Radava Ústí n.Orlicí poukázka v hodnotě 270,- Kč
( lze využít i na tenis) spoluúčast aktivní člen 170,- Kč
Na poukázky má nárok každý aktivní člen 1 x za 6 měsíců, vždy pouze do jednoho zařízení. Poukázky se vydávají v kanceláři ZV


Informace k poskytování zahraničních jízdních výhod

Informujeme všechny držitele zahraničních jízdních výhod, že představenstvo českých drah, a.s.,
dne 7.5.2013, rozhodl o vstupu Českých drah, a.s., ve sdružení FIP od 1.ledna 2014 do členské
kategorie "A".

Vstup do členské kategorie "A" znamená, že bude zachován volitelný minimální základ, který pro
držitele zahraničních jízdních výhod znamená:

- jedna volná jízdenka
    * pro zaměstnance
    * během 45 měsíců po odchodu do důchodu pro důchodce,pokud tito mohli
využívat volné jízdenky během aktivní služby
- jízdní průkazy se slevou 50%
    * pro všechny držitele zahraničních jízdních výhod

Tento rozsah představuje dolní hranici pro výměnu zahraničních jízdních výhod.České dráhy mají nad
rámec minimálního základu uzavřeny s většinou členů FIP dvoustranné dohody, které tento rozsah
překračují (tzn. umožňují poskytování jízdenek FIP ve větším rozsahu či jejich poskytování pro
rodinné příslušníky zaměstnanců, důchodce a jejich rodinné příslušníky). Bude tedy platit současný
stav = minimální základ a rozsah výměny jízdenek FIP vyplývající z jednotlivých dvoustranných
dohod minimálně do doby, než některá ze smluvních stran dohodu vypoví.


Nově od 1.1.2013 - příspěvek zaměstnavatele na penzijní spoření a životního pojištění


OSŽ požadovalo pro zaměstnance na železnici možnost dřívějšího odchodu do důchodu bez následného snížení řádné penze. Na základě dlouhodobého a cíleného úsilí OSŽ se podařilo tento záměr prosadit, což vyústilo v přijetí změny zákona o doplňkovém penzijním spoření.

V rámci důchodové reformy se od 1.1.2013 ve III. pilíři důchodového systému zavádí tzv. předdůchody jako nový způsob čerpání peněz v období před dosažením důchodového věku. Nepůjde o žádnou státní dávku, ale o formu výplaty peněz ze soukromého penzijního spoření, které si klient zakládá dobrovolně.

Zaměstnavatelé (České dráhy, a.s., ČD Cargo, a.s. a SŽDC, s.o.) nově umožní svým zaměstnancům převést příspěvek zaměstnavatele ze životního pojištění na penzijní spoření. Pokud má zaměstnanec nárok na příspěvek zaměstnavatele na penzijní spoření a životní pojištění, může požádat od 1.1.2013 o sloučení těchto příspěvků ve prospěch penzijního spoření.

Po dohodě s odborovými organizacemi byla zapracována nová ustanovení do interních předpisů uvedených zaměstnavatelů. S postupným prodlužováním věku odchodu do starobního důchodu se tímto způsobem vytvoří dobré podmínky pro možné čerpání těchto prostředků na předdůchody.

Bližší informace k této problematice budou zveřejňovány v následujícím období na webových stránkách OSŽ a v týdeníku OSŽ Obzor, nebo se můžete se svými dotazy obracet přímo na ekonomicko-sociální oddělení OSŽ - ústředí.

Vladislav Vokoun

předseda Podnikového výboru OSŽ ČD, a.s.


OSŽ DKV Česká Třebová má novou emailovou adresu – oszzvdkvcst@osz.org . původní na paní Nečasovou je spojení přímo do Prahy na tajemnici PV OSŽ při ČD .
Prosím používejte novou adresu. S pozdravem Zdenek Jindra


Úřední hodiny v místnosti ZV OSŽ DKV Č.Třebová
ZV OSŽ PJ DKV Č.Třebová rozhodl na svém zasedání 25.6.2010 o úředních hodinách v místnosti ZV OSŽ. Důvodem je změna uvolnění předsedy ZO pouze na poloviční úvazek. Úřední hodiny jsou stanoveny takto : 

PONDĚLÍ 5.45 – 13.30 hod . 
přestávka 11.30 – 12.00 hod . 

ČTVRTEK 5.45 – 13.30 hod . 
přestávka 11.30 – 12.00 hod .


 
 
Zásady hospodaření OSŽ DKV PJ Česká Třebová
Závodní výbor
Zápisy ze schůzí ZV
Fotogalerie

PKS 2015

Stanovy OSŽ
Podmínky rekreace v
rekreačním zařízení
MEDLOV - Tři studně

od října 2011

Rekreační poukaz 2015

Kniha návštěv, připomínek a námětů

Poslední aktualizace:

23.5.2018